flag Судова влада України
Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

"Перелік затверджених наказом голови суду документів, що містять службову інформацію"

   

Додаток 1

 

                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                     Наказ Білокуракинського

                                                                                районного суду          

                                                                                      від 20.05.2013 р № 3

                                                                             

ПЕРЕЛІК 

відомостей, що становлять службову інформацію, та які можуть міститися в документах з організації діяльності  Білокуракинського районного суду Луганської області

 

1.Відомості в організаційно-розпорядчих документах (накази, розпорядження, рішення, постанови, рекомендації), що надсилаються Верховним судом України, Вищими спеціалізованими судами, ДСА України  з питань забезпечення охорони державної таємниці, які містять службову інформацію.

2.  Відомості в документах суду, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

3.  Відомості в листуванні, нормативно-розпорядчих та облікових документах з питань оформлення допуску працівників суду до державної таємниці.

4.  Відомості в номенклатурі посад працівників суду, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

5. Відомості в документах діловодства з режимно-секретної роботи (номенклатура справ, описи справ, акти про виділення документів до знищення, акти передачі документів, журнали обліку, книга реєстрації, реєстри відправлення кореспонденції тощо).

6. Відомості про організацію режимно-секретної роботи в суді, у разі оголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці.

7.  Відомості в документах з технічного захисту інформації (крім документів загального характеру та таких, які мають гриф «Таємно» та «Цілком таємно»).

8. Відомості в документах з питань надання дозволів на проведення оперативно-технічних заходів та оперативно розшукової діяльності (крім документів загального характеру та таких, які мають гриф «Таємно» та «Цілком таємно»).

9. Відомості у постановах голови суду про вжиття спеціальних заходів державного захисту.

10. Відомості, що можуть міститися в документах суду:

-     які становлять внутрішньовідомчу службову кореспонденцію (доповідні, службові записки, накази тощо);

-     щодо організації та діяльності органів суддівського самоврядування з питань внутрішньої діяльності суду (протоколи зборів суддів, оперативних нарад, тощо)

-     з організації кадрової роботи суду (особові справи суддів та працівників ппарату суду), з особового складу (щодо чисельності та руху кадрів, надання відпусток, відряджень, атестації державних службовців ппарату суду, дисциплінарні стягнення, проходження медичного огляду тощо);

-     з адміністративно-господарських питань діяльності суду (крім інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним ппара);

-     стосовно питань організації ппарату аналізу судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, що передує публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

-     щодо внутрішньої організації ведення обліку, реєстрації та зберігання службових документів діяльності суду;

-     які містять матеріали службових перевірок.

11.  Відомості, що можуть міститись в книгах обліку руху особових справ державних службовців ппарату суду та трудових книжок і вкладишів до них.

12. Звіт за формою №6 «Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних».

13.  Відомості, що можуть міститись в журналах обліку печаток і штампів суду.

14.  Відомості, що можуть міститися в обліково-статистичних картках на справи, реєстраційних журналах, алфавітних покажчиках справ, обліково-реєстраційних даних автоматизованої системи документообігу суду.

15.  Інші відомості, що становлять службову інформацію і можуть міститись в інших документах з організації діяльності суду, перелік яких додатково визначається наказом голови суду.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2                                            

                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                     Наказ Білокуракинського

                                                                                районного суду          

                                                                                      від 20.05.2013 р № 3

 

ПЕРЕЛІК 

Документів Білокуракинського районного суду Луганської області, що містять інформацію, яка  становить службову інформацію

1. Протоколи зборів суддів.

2. Протоколи оперативних нарад суддів та працівників апарату суду.

3. Накази голови суду (особи, що виконує обов'язки голови суду) та керівника апарату суду.

4. Алфавітні покажчики судових справ.

5. Журнали розгляду судових справ та матеріалів суддею (журнали судових засідань).

6. Обліково-статистичні картки.

7. Журнали реєстрації вхідної кореспонденції (додаток1 до п.2.2 Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді, затвердженої наказом ДСА України від 27 червня 2006 року № 68 (далі - Інструкція).

8. Контрольні журнали судових справ і матеріалів, переданих для судді.

9. Журнал обліку заяв про забезпечення позову, доказів у цивільних справах (до подання позовної заяви) (додаток 16 до п.3.3.2 Інструкції).

10. Журнал обліку окремих судових доручень інших судів (додаток 32 до п.3.16 Інструкції).

11. Журнал обліку подань, заяв і клопотань у порядку виконання судових рішень в адміністративних справах (додаток 25 до п.3.4.4 Інструкції).

12. Журнал обліку заяв про забезпечення позову, доказів у адміністративних справах (додаток 23 до п.3.4.2 Інструкції).

13. Журнал обліку подань, заяв і клопотань у порядку виконання судових

рішень у цивільних справах (додаток 20 до п.3.3.6 Інструкції).

14. Журнал обліку апеляцій, апеляційних і касаційних скарг та касаційних подань прокурора в кримінальних справах (додаток 39 до п.15.1 Інструкції).

15. Журнал обліку заяв про апеляційне оскарження, апеляційних скарг у цивільних чи адміністративних справах (додаток 42 до п.15.4 Інструкції).

16. Журнал обліку осіб, яких передано на поруки колективу підприємств,установ, організацій (додаток 45 до п. 16.1.19 Інструкції).

17. Журнал обліку речових доказів (додаток 46 до п. 16.1.24 Інструкції).

18. Журнал обліку виконавчих документів, виданих судом (додаток 48 до     п.16.6.3 Інструкції).

19. Журнал видачі копій судових документів.

20. Журнал обліку скарг на дії або бездіяльність державного виконавця (додаток 58 до п.3.3.7 Інструкції).

21. Розносна книга для місцевої кореспонденції (додаток 51 до п.18.29 Інструкції).

22. Журнал обліку печаток і штампів суду (додаток 52 до п.21.2 Інструкції).

23. Журнал видачі справ для знайомлення (додаток 56 до п.23.4 Інструкції).

24. Матеріали особових справ працівників суду (додаток 57 до п.23.6 Інструкції).

25. Акти знищення судових справ та протоколи постійно діючої експертної комісії щодо передачі до архіву суду справ, документів суду та їх знищення.

26. Графіки чергувань суддів з розгляду подань правоохоронних органів.

27. Акти, доповідні записки, протоколи та інші матеріали щодо вивчення стану організаційного забезпечення діяльності суду.

28. Довідки про роботу суду з розгляду звернень громадян, доповідні записки та узагальнення за результатами вивчення цієї роботи.

29. Документи щодо оформлення дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.

30. Документів з питань технічного захисту інформації (якщо за своїм змістом не розкривають відомості, що становлять державну таємницю).

31.  Номенклатура     суду.

32. Журнали обліку вхідної та вихідної кореспонденції.

33. Акти на знищення   документів і справ.

34.  Інші документи і відомості, які містять інформацію, що відповідає частині першій  статті 9 Закону України ”Про доступ до публічної інформації”, перелік яких самостійно визначає розпорядник публічної інформації.